Varemærke

Kranservice

Bootstrap Slider

New ShipShape A/S råder over noget af det mest moderne løfteudstyr såsom 20 tons selvkørende hydraulisk bådtrailer og Øresundskystens største travelift. Vi kan tilbyde at løfte skånsomt og effektivt op til 25 ton. Læs venligst retningslinier for søsætning og optagning.

Vi løfter over 1000 både om året og er en af Danmarks største operatører når det gælder løft af både og besidder den nødvendige ekspertise.

Opklodsning samt justering i eget stativ eller i et af havnens nye stativer er bådejerens ansvar. Dette gælder også hvis der rekvireres hjælp hos New ShipShape.

New ShipShape påtager sig ikke ansvar for skader - herunder brand, tyveri eller hærværk, som forårsages på fartøjer, grej, master, instrumenter og rig.

Kontakt os venligst for tidsbestillinger til kranløft.

     
Lastbil - Kran   Service Pris
under 3 ton og under 25 fod (7,5 m) Kran  kr 900,00
under 5 ton og under 35 fod (10,5 m) Kran  kr 990,00
Tillæg for løft med mast Diverse  kr 500,00
Travelift - Kran    
under 7,5 ton Lift  kr 1.400,00
under 10 ton Lift  kr 1.850,00
under 11 ton Lift  kr 2.100,00
under 12 ton Lift  kr 2.250,00
under 13 ton Lift  kr 2.350,00
under 14 ton Lift  kr 2.500,00
under 15 ton Lift  kr 2.650,00
under 16 ton Lift  kr 2.800,00
under 17 ton Lift  kr 2.900,00
under 18 ton Lift  kr 3.050,00
under 19 ton Lift  kr 3.200,00
under 20 ton Lift  kr 3.350,00
under 21 ton Lift  kr 3.500,00
under 22 ton Lift  kr 3.600,00
under 23 ton Lift  kr 3.700,00
under 24 ton Lift  kr 3.900,00
under 25 ton Lift  kr 4.100,00
Diverse    
Afklodning af RH stativ 3, 5 og 10 ton Diverse  kr 100,00
Afklodsning af RH stativ 20 ton Diverse  kr 225,00
Kajløft med 5 ton mastekran Diverse  kr 300,00
(pr. påbegyndt 20 min.)
Gaffeltruck pr. time Diverse  kr 800,00
Lastbilkran pr. påbegyndt time Diverse  kr 1.320,00
Spuling: 0 til 30 fod Diverse  kr 275,00
Spuling: 31 til 40 fod Diverse  kr 375,00
Spuling: over 40 fod Diverse  kr 475,00
Arbejdstime Diverse  kr 625,00
Leje af Startbooster Diverse  kr 50,00
Opbevaring af eget stativ sommer Diverse  kr 900,00
Flytning af båd i RH stativ Diverse  kr 375,00
Håndværkerafgift, pr. dag Diverse  kr 950,00
Håndværkerafgift, pr. time Diverse  kr 250,00
 
(håndværkerafgift opkræves når andre virksomheder benytter New ShipShape's facaliteter)
Betal i butikken og undgå faktureringsgebyr Diverse  kr 75,00

.

Retningslinier for søsætning og optagning

Optagning og søsætning af din båd er en tillidssag. For at undgå uheld og efterfølgende misforståelser omkring ansvarlighed har vi fremstilet denne lille vejledning. Er båden ikke kaskoforsikret skal det oplyses ved booking. Vi gør opmærksom på, at vi kører efter gældende fragtbestemmelser (CMR) med deraf følgende ansvar. Bundspuling må kun foregå på optagningspladsen og udføres af New ShipShapes personale. Ved tidsbestilling er angivet et klokkeslæt. Dette tidspunkt er retningsvisende begge veje, forsinkelser såvel som i godt tid kan forekomme. Det er derfor vigtigt, at bådejeren har forberedt stativ, opklodsning, afrigning samt nødvendigt mandskab 30 min. før dette klokkeslæt.

 1. Det er bådejerens ansvar at anvise anhugningspunkter, under hensyntagen til udstyr
  som log, lod, drev, propel og lignende.
 2. Ønskes speciel affendring i form af tæpper, pap, klodser eller lignende er det
  bådejerens ansvar at sørge for dette før løftet.
 3. Opklodsning samt justering i eget stativ eller i et af havnens nye stativer er
  bådejerens ansvar. Dette gælder også hvis der rekvireres hjælp hos New ShipShape.
 4. Løftet skal forudbetales og kvittering fremvises på forlangende.
 5. For uddybende information omkring ansvar og forholdsregler i forbindelse med
  optagning og søsætning kan der rettes henvendelse i butikken eller til personalet i New ShipShape A/S.
 6. VIGTIGT - Båden skal være klar fra kl. 07.00 på søsætningsdagen og det
  accepteres, at ShipShape eller havnen må flytte den til søsætningsområdet
  dagen før eller i løbet af søsætningsdagen a.h.t. dagens planlægning og
  tiltagende trafik i løbet af dagen.

.

Betaling skal ske i butikken senest umiddelbart før løftet.

New ShipShape A/S • Rungsted Havn 1 • 2960 Rungsted Kyst • Tlf. +45 45 86 85 00 • Fax +45 45 86 85 60 E-mail: info@shipshape.dk
Delbetalning
X